ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕ LASER EVOLVE

Για την αποσυμπίεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με laser, μια πολύ λεπτή βελόνα εισάγεται στον υπό θεραπεία δίσκο και μέσω αυτής μια οπτική ίνα εισέρχεται μέσα από την βελόνα. Εν συνεχεία μέσω της οπτικής ίνας εφαρμόζεται ενέργεια laser στον δίσκο εξαχνώνοντας ένα μέρος του πηκτοειδούς πυρήνα. Αυτό δημιουργεί μια κοιλότητα που επιτρέπει την απομάκρυνση της κήλης από τη ρίζα του νεύρου θεραπεύοντας τα συμπτώματα και τον πόνο.
Τα αποτελέσματα είναι συνήθως άμεσα.

Μετά την επέμβαση μια μικρή αυτοκόλλητη γάζα τοποθετείται στο σημείο εισόδου της βελόνας και ο ασθενής χρειάζεται 24 ώρες ξεκούρασης στο κρεβάτι του. Μετά αρχίζει η προοδευτική κινητοποίηση του ασθενούς για αποστάσεις 1- 2 χλμ. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους μέσα σε 4-5 ημέρες.

Για την επέμβαση δεν γίνεται καμία τομή και δεν υπάρχει καμία ουλή μετά από αυτήν. Καθώς ένα μικρό μόνο μέρος του δίσκου εξαχνώνεται, δεν υπάρχει καμιά αποσταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Σε αντίθεση με την ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση δεν υπάρχει καμιά βλάβη των οπίσθιων μυών, ούτε εξαγωγή σπονδύλων ούτε χειρουργικές τομές.

H αποσυμπίεση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου με τη χρήση του διοδικού laser EVOLVE μειώνει σε σημαντικό βαθμό τυχόν επιπλοκές που παρατηρούνται στην ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση.